Ito ang aking blog tungkol sa taong patapos na. Maraming salamat sapagkat sa inyong pagbabasa’y kayo’y naging bahagi ng aking taong 2012! Cheers!

Under the Same Sky

2012

I have to say that 2012 is my most favorite year… so far.

It’s been a long time since I have been genuinely happy. It’s also been a long time since I have been so much inspired. I thank God for making this year the year when I have been really joyful and grateful for everything.

Alamin Mo Kasi

I am very happy because I was able to do things that I love to do this year. In January, I have started my very first blog here in WordPress. I am very grateful now because I have achieved what I have been trying to achieve ever since I started sharing my thoughts online years ago and that was to find an audience for what I write. So far, thousands have visited my site and I couldn’t be happier about it.

Book Club Meeting!

Also, in January, my friends and I have started a book club wherein we gather…

View original post 658 more words

Kahulugan ng Kapaskuhan

Christmas Tree. Christmas lanterns. Christmas lights.

Christmas Icons

Ilan lang ang mga ito sa madalas nating nakikitang nagpapaganda sa mga tahanan at establisimyento sa panahon ng Kapaskuhan. Simple o magagarang puno, malalaki man o hindi, na nagagayakan ng palamuti ay masasaksihan sa maraming mga tahanan. Maraming mga parol naman ang nakasabit sa may pintuan o kisame sa labas ng mga kabahayan. May mga Christmas lights ding nakasabit sa iilan.

Christmas gifts. Christmas bonus. Kris Kringle.

Christmas Gifts (kuha mula google.com)

Ilan lang ang mga katagang iyan na palagi nating naririnig tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Gusto nating lahat na makatanggap ng regalo ngayong Pasko. Sino ba naman ang hindi, diba? Minsan pa nga’y may Christmas wish list tayo para malaman ng iba kung ano talagang gusto nating matanggap. Uso pa rin hanggang ngayon ang Kris Kringle, kung saan bawat linggo ay nagbibigay ng regalo na ayon sa temang itinakda para sa linggong iyon (halimbawa, something red). Pagsapit naman ng Christmas party, dito na madalas nagbibigayan ng regalo ang bawa’t isa. Exchange gifts kumbaga. Marami rin sa mga kumpanya at ahensya ng gobyerno ang nagbibigay ng Christmas bonus. Tradisyon na iyan lalo na kung malaki ang kinita nila sa taong nagdaraan.

Santa Claus. Rudolph the Red-nosed Reindeer. Frosty the Snowman.

Santa, Frosty, Rudolph

Sila ang mga karakter na ibinibida tuwing sasapit ang Pasko. Isa sa mga rason nito ay ang patuloy na pagkanta ng mga awitin tungkol sa kanila. Bukod diyan ay maraming mga palabas at pelikula na isinasama sila sa tuwi-tuwina.

Kapanganakan ni Hesukristo

Nativity (kuha mula sa santafechurch.org)

Iyan ang talagang kahulugan ng Pasko. Sana hindi natin nalilimutan kung bakit tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan. Sana alam pa rin ng mga bata ngayon kung bakit tayo nagkakasiyahan ngayong panahong ito. Sana sabihin at ipaliwanag ng mga matatanda kung bakit. Alam sana nating hindi talaga Disyembre 25 ang kapanganakan ni Hesus. Isa lamang itong representasyon nung araw na dumating Siya sa mundo. Mahalaga itong ipagdiwang sapagkat Siya ang Mesias, ang Tagapagligtas, ang Kristo na ating Diyos.

Alam kong marami sa ating ang punong abala tuwing sasapit ang Pasko. Nariyan ang halos araw-araw na party. Nariyan ang mahabang pila sa mga tindahan at palengke. Araw-araw, gabi-gabi ang mabigat na trapiko. Nakakapagod. Nakakawala ng enerhiya. Kaya hindi nakakapagtaka na marami sa atin ang nawawalan na minsan ng gana pagdating mismo ng araw ng Pasko. O kaya naman, nawawala ang antisipasyon na laging nararamdaman ng mga tao tuwing mayroon silang inaabangang malaking pagdiriwang. Sa madaling sabi, di na tulad ng pakiramdam noong mga bata pa tayo ang nadarama natin ngayong tayo’y nagtatrabaho na at abala sa iba’t-ibang bagay.

Ang sabi nila, nasa tamang pagsasaayos ng oras lamang natin iyan. Pero hindi rin ito uubra minsan. Kailangan natin ng sapat na oras upang maramdaman ang diwa ng Pasko. Hindi ito nadadaan sa pagdiriwang lamang. Hindi ito nararamdaman sa pagbibigayan lamang. Kailangan talaga minsan ng taimtim na panalangin at malalim na repleksyon upang lubos natin itong madama.

Ikaw ba, masaya ka ba ngayong Kapaskuhan? Hindi yung napipilitan lang, ha? Sana ang sagot mo ay oo. Sapagkat tuwing Pasko, kailangan nating alalahanin ang talagang bida rito. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Masaya sana tayo sa pagdiriwang ng Kanyang kapanganakan.

Ang panahon ng Pasko ay panahon ng kasiyahan at pasasalamat. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos Ama dahil idinulot Niya sa atin ang pagdating ng Kanyang Anak na si Hesus. Nawa’y mapadama natin ang saya at pasasalamat nating ito sa ibang tao sa paraang kaya at bukal sa ating kalooban.

 

Maligayang, maligayang Pasko po sa ating lahat!

Katapusan Ng Mundo

Ngayong araw, Disyembre 21, 2012, nakatakda umanong magunaw ang mundo. Ito ay ayon umano sa prediksyon ng ilang mga tao dahil sa kadahilanang ngayong araw matatapos ang kalendaryo ng mga tao mula sa sibilisasyong Maya, mga sinaunang tao na may mga sistema sa sining, arkitektura, matematika at astronomiya.

2012

Hapon na ngayon pero wala pa ring palatandaan na matatapos ang mundo ngayong araw. Ano pa nga ba, ang prediksyong ito ay isa lamang malaking kalokohan. Ano ba ang prediksyon, hindi ba’t isang hula lamang? Di nangangahulugang mangyayari talaga ito, lalo na kung ang batayan lamang ay isang bagay na di naman natin lubos na naiintindihan.

Ayon sa artikulong ito, isang misinterpretasyon lamang ang ginawa ng ilang tao sa Mayan calendar. Ayon sa pagpapaliwanag na nakasaad dito, ang araw ngayon ay indikasyon lamang na ang kalendaryo ng Maya ay pupunta na sa susunod na b’ak’tun, isang takdang panahon na gamit sa Mesoamerican Long Count Calendar na gamit na ng mga sinaunang tao sa Amerika tulad ng mga taong Maya bago pa makarating doon ang mga Europeo. Ayon pa sa Wikipedia, ang isang b’ak’tun ay katumbas halos ng 394 taon. Kumbaga ang mangyayari talaga ngayon ay matatapos na ang isang kabanata ng kanilang panahon at papunta na ito sa susunod.

Ano ang sinasabi ng BIbliya tungkol dito?

Hindi sinasabi sa Bibliya kung kailan mangyayari ang paggunaw ng mundo. Ayon sa Mateo 24:34-36, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mangaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapuwa’t ang aking mga salita ay hindi lilipas. Nguni’t tungkol sa araw at oras na yaon ay walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang. Samakatuwid, wala sinuman ang nakakaalam kung kailan magkakaroon ng katapusan ang lahat ng bagay na nalalaman natin kundi ang Diyos Ama. Ayon pa nga sa 2 Pedro 3:10, Datapuwa’t darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw; na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog.

Dapat ba talagang katakutan ang sinasabing katapusan ng mundo?

Kung isa kang Katoliko, alam mo dapat na ang itinuturo sa atin ay hindi paggunaw ng mundo kundi ang muling pagdating ni Kristo. Hindi ba’t sinasabi natin sa Sumasampalataya Ako ang mga katagang, Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao Siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa karoroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto’t maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na taoAtin ding dinarasal o kinakanta ang mga katagang, Si Kristo’y namatay, si Kristo’y nabuhay, si Kristo’y babalik sa wakas ng panahon. Sa simula ng dasal na itinuro sa atin mismo ni Hesus, idinarasal nating sa muli N’yang pagbalik ay makapiling na natin siya sa langit: Ama namin, sumasalangit Ka, sambahin ang ngalan Mo. Mapasaamin ang kaharian Mo. Pagtapos naman ng Ama Namin, binabanggit natin ang mga katagang As we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Ang sabi, hindi tayo dapat matakot, kundi maghintay ng maligaya sa muling pagbabalik ni Kristo.

Resureksyon ni Hesus

Bakit kailangang bumalik ni Hesukristo?

Ang turo sa atin, sa pagkamatay ni Kristo tayo’y kanyang tinubos mula sa kasalanan. Sa kanyang pagkabuhay tayo nama’y naligtas na nang tuluyan. Hindi natin talaga alam kung anong mangyayari sa muling pagbabalik ni Kristo, pero sinasabing tayo’y hahatulan na sa panahong ito, at ang mga maliligtas ay makakasama na ng Panginoon sa langit.

Huling Salita

Sabi nga ni Bishop Kenneth E. Untener ng Amerika, hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Walang indikasyon na malapit na ito o walang paninigurado na malayo pa itong mangyayari. Anya, ang mahalaga ay hindi kailan ito mangyayari, kundi ang paniniwalang ito ay mangyayari. Si Hesus ay muling babalik. Iyon ang mahalaga. Kaya mahirap mang gawin, tayo ay magpakahanda para rito. Hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari sa hinaharap kaya pinakamabuting paghandaan natin ito sa paraang kaya natin. Magdasal tayo. Mangumpisal at magsisi sa mga kasalanang ating nagawa. Tanggapin si Hesus sa ating mga puso at subukan laging sundin ang kanyang pamamaraan. At habang may oras pa, tayo’y magpakubuti, magpakabait at magbigay ng pagmamahal lalo na sa mga taong dapat nating inaalayan nito.

Ang Aba pero Kapaki-pakinabang na Text

Text (kuha mula sa mushamommy.tumblr.com)

Dalawampung taon na pala ang text messaging o tinatawag ding Short Message Service (SMS).

Sa totoo lang, di ko akalaing may nagti-text na pala noong 5 taong gulang pa lamang ako. Nagkamalay lamang ako tungkol sa cellphone at ang mga nagagawa nito noong magtatapos na ako sa mababang paaralan.

Alamin natin dito kung ano ang mga detalye sa pagkakaimbento ng text. Ayon sa artikulo ng CTV News, malalaman nating:

  • Si Neil Papworth ang kauna-unahang nagpadala ng text. Siya ay isang 22-taong-gulang na inhinyerong  Briton na nagpadala ng text mula sa kanyang computer papunta sa cellphone ng kanyang amo sa Vodaphone, isang kumpanya ng cellphone.
  • “Merry Christmas” ang mensaheng nakapaloob sa unang text
  • December 3, 1992 ang petsa noong naimbento ang text

Rebolusyonaryo ang pagkakaimbento sa text. Isa ito sa mga pinakamagandang feature ng cellphone, isa naman sa mga pinakaimportanteng naimbento nitong mga nagdaang dekada. Bakit ba naman hindi? Ang komunikasyon ay napapadali dahil sa text. Ang mga magkakapamilyang malayo sa isa’t-isa ay napapadali ang ugnayan sa isa’t-isa. Ganun din ang mga mag-kasintahan at magkakaibigan, magkalayo man sila o hindi. Mabilis at mura ang uri ng komunikasyon na ito kaya talagang patuloy na ginagamit ng mga tao. Katunayan n’yan, sinabi sa artikulong nabanggit sa itaas na 3 sa 4 na katao sa buong mundo ay mayroong cellphone at trilyong text ang napapadala araw-araw. Ganun karami ang gumagamit ng text messaging!

Nabanggit sa artikulo na lampas na raw sa rurok ng pinakakasikatan nito ang naabot ng text. Nandyan na raw kasi ang instant messaging at voice-messaging lalo na’t mayroon ito sa mga makabagong uri ng cellphone. Kung iisipin mong bauti, di naman ganun-ganung mawawala na lamang ang text lalo na sa mga bansang kakaunti pa lamang ang nakakapag-access sa internet gamit ang mga cellphone. Ilan lang ba sa mga kakilala natin ang mga may cellphone na laging online? Ilan ba sa kanila ang umaasa na lamang sa IM?

Kay Neil na nakaimbento ng isa sa mga pinakaimportanteng imbensyon sa mundo, maraming, maraming salamat! Dahil sa’yo, mas madaling nakakapag-ugnay ang mga tao saan mang parte sila ng mundo naroroon.

Kung gusto n’yo pang magbasa tungkol sa kasaysayan ng text messagingbasahin ang artikulong ito.