Resolusyon

Resolusyon

Bagong taon, bagong buhay.

Ang linya sa itaas ang isa sa mga pinakasinasambit ng mga tao tuwing magpapalit ang taon. At dahil 2013 na, pinag-uusapan ng marami ang kanilang new year’s resolution, o ang resolusyon na gusto nilang gawin para sa ikabubuti ng kanilang mga sarili. Tiyak din na ganyan ang tanong ng mga guro sa mga estudyante nila pagkapasok sa eskwela. Napagku-kwentuhan din yan minsan ng mga magkakaibigan.

Nakakatuwang isipin na buhay hanggang ngayon ang tradisyon na ito. Ibig sabihin, gusto pa rin ng mga taong baguhin ang mga di katangi-tangi sa kanila. Pero minsan, hindi maiiwasang di na agad naipagpapatuloy ang anumang resolusyon na naisip sapagkat nahirapan na o nakalimutan na lang bigla.

Naalala ko tuloy, madalas din akong gumawa ng resolusyon noon. Madalas sa isipan ko lang nilalagay at sinusubukan ko nalang alalahanin para magawa ko. Pero, tulad ng marami, nakalilimutan ko rin ang mga iyon at patuloy pa rin sa dati kong ginagawa.

Pag nangyari yan, maghihintay na naman ba uli tayo ng bagong taon para magbago?

Dapat lang na hindi ang sagot natin d’yan.

Di naman kailangang tuwing bagong taon lang magbabagong buhay. Kung may mga di tayo magagandang asal na gustung-gusto nating baguhin, maaari tayong magsimula anumang araw ng taon. Kung magkakaroon lamang tayo ng matinding kumbiksyon, magagawa natin ang mga ‘to. Magandang gawin din na humingi ng gabay sa Maykapal para mas gumaan ang mabigat na pagbabagong gagawin natin. Di rin masamang humingi ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan dahil ang mabubuting salitang manggagaling sa kanila ay magsisilbing lakas natin sa kung anumang hirap na susuungin natin.

Ano kayang pwede nating gawin para maiwasang tumigil sa naplano na nating gawin na resolusyon?

Makatutulong marahil na magsimula tayo sa maliliit na bagay na gustong baguhin. Halimbawa, palaging nalilimutang dalhin ang ID sa eskwela. Bakit hindi ito ilagay agad sa bag pagkauwi, o kaya isama sa lagayan ng mga accessory (relo, hikaw, atbp.) na isinusuot bago pumasok nang nakikita ito lagi? Madaling pamamaraan, di ba? Isa pang halimbawa, gusto mong bawasan ang paggastos mo ng iyong pera. Bakit hindi subukang magbaon paminsan-minsan, sa eskwela man o trabaho? Matitiyak mo pang malinis ang kakainin mo, di ba?

Sa totoo lang, parang ang dali-daling gawin ng mga naiisip nating baguhin. Yun nga lang, mahirap talaga sa katotohanan. Basta wag na wag lang nating kalimutan ang mga gusto nating makamit at tiyaking di titigil hanggang sa makuha ito.