Impluwensiya

Ano ba ang impluwensiya? Ayon sa isang kilalang diksyonaryo, ito ay ang kapangyarihan o kapasidad na makaapekto sa mga paraang di tuwiran at di nahahawakan. At para sa akin, ang impluwensiya, mabuti man o hindi, ay malaki ang maidudulot sa takbo ng buhay ng isang tao.

Sa mga kwentong inilalarawan at pinapakita sa pelikula, telebisyon, libro at iba pang babasahin ay kalimitang mga magulang ang may karakterisasyon ng parehong mabuti at masamang impluwensiya. Pag maganda ang ugali ng isang karakter, pinapakitang mapag-aruga at mapagmahal ang mga magulang nila. Pag kontrabida naman, ganid at galit ang asal ng mga magulang nila. Sa ganitong pag-aanalisa sinasabi na ang mga bata ay nagiging mabuti o masama depende sa kinalalakihan nilang mga tao sa buhay. Aminin mo, malakas ang impluwensiya sa’yo ng mga magulang mo lalo na kung araw-araw kayong nagkikita mula pa nung ikaw ay bata pa.

Madalas ding isalarawan sa mga istorya sa entertainment media ang mga mabubuti at masasamang kaibigan. Pag parte ang isang karakter ng mabuting barkada, malaki ang tsansang magiging maganda ang hinaharap n’ya. Pag masamang barkada naman, bisyo at pagbubulakbol ang kahahantungan n’ya. Minsan nagiging malikhain ang mga manunulat at binabaligtad ang mga ito sa kung anumang kadahilanan. Ang mga tao sa paligid minsan ang nag-uudyok sa’yo kung anong pag-uugali magkakaroon ka. Tandaang sinuman o anuman ang nasa paligid mo, tiyak na makakaimpluwensiya iyan sa iyo.

Di nalalayo sa mga likhang piksyon ang tunay na buhay. Sa bahay man, sa eskwela, sa trabaho o sa komunidad ay mga namumutawing maganda at pangit na impluwensiya. Masisipag ang mga magulang at mga kapatid mo. Kakatwa kung ikaw ay tamad dahil di kanila naiimpluwensiyahan. Nag-cutting class lahat ng mga kaibigan mo. Sasama ka rin ba para enjoy kayong lahat? Nagtatapon ang mga kapwa mo tindera sa tabi ng kalsada. Makikigaya ka rin ba lalo na’t walang dumarating na trak ng basura? Abalang-abala ka sa trabaho pero kailangan mong asikasuhin ang isang bagay sa loob ng isang ahensya ng gobyerno. Magpapadulas ka na lang ba ng kwarta sa palad nang maisaayos agad ito ng isang fixer lalo’t sagabal pa ito sa trabaho mo? Lahat ng mga kaibigan mo may trabaho. Mahihiya kang hindi humanap ng mapagkakakitaan, hindi ba? Lahat ng tao sa iyong parokya ay nagdarasal para sa ikabubuti ng buhay ng bawa’t isa. Pasikreto ka bang nagdarasal para sa ikasisira ng iba? Pamilya, kaibigan, kaklase, katrabaho, kapitbahay, media, komunidad, relihiyon, paaralan at gobyerno: lahat ng mga ito ay nakakaimpluwensiya sa’yo.

Malaki ang impluwensiya ng mga nabanggit sa pagdidesisyon, pag-iisip at pagkilos ng isang tao. At marami man silang mga pinanggagalingan ng impluwensiya, di maitatangging ang tahanan ang nangunguna sa mga ito. Isa ako sa mga naniniwalang sa tahanan unang nahuhulma ang pag-uugali ng tao. Kanino pa ba matututunan ng bata kung alin ang tama at mali kung hindi sa mga magulang n’ya? Kaya sa pagkabata pa lamang ay dapat kagandahang asal na ang tinuturo at pinapakita sa kanila nang magandang asal din ang dala-dala nila paglaki. Sa totoo lang, bata pa lamang ay nagsisimula ng mabuo ang pag-uugali ng tao. Kaya maiging sa simula pa lamang ay ayusin na dapat ito.

Di ko sinasabing siguradong lalaki ng tama ang isang bata pag tama ang pagpapalaki sa kanya sa bahay. Tulad na lamang ng nabanggit kanina, marami ang mga bagay na nakakaimpluwensiya sa atin. Isa o higit man sa mga impluwensiyang ito ay magdudulot ng epekto sa kanyang paglaki at pagtanda. Hindi nga ba’t ito ang dahilan kaya namimili talaga ang mga magulang kung saan nila ipapasok ang mga anak nila? Hindi lamang sa eskwela, pati na sa iba pang mga bagay: damit, gamit, laruan, libro at kung anu-ano pa. Madalas pa nga, may sabi sila pati sa mga taong umaaligid sa mga anak nila. Syempre pa, pinipili nilang mabuti kung ano o sino sa tingin nila ang makabubuti sa anak nila.

Sa dulo, ang makukuha mong mensahe dito ay ang mga sumusunod. Kung ang mga kasama mo sa bahay, eskwela, trabaho o komunidad ay mabubuti, mapalad ka dahil mabuting impluwensiya ang madudulot nila sa’yo. Pero kung kabaligtaran naman ang mga nakakasama mo, asahan mong mababago kahit papaano ang ilang aspeto ng iyong pagkatao. Dahil gaano man katibay ang bato, matatalo at matitibag ito ng tubig pag nagtagal. Kaya ingat ka na lang sa lahat ng oras. Magpakatatag. Makisama pero wag magpapaimpluwensiya sa mga bagay na hindi maganda. O kung ayaw mo talagang magpa-impluwensiya, mabuting lumayo ka na lang. Pero paano kung sila palang mga di mabubuting impluwensya sa’yo ay mga kapamilya o mga kaibigan mo rin? Kung di mo sila maiiwasan, ikaw na lang ang umimpluwensiya sa kanila. Bakit hindi, di ba? Malay mo, mapabuti mo sila.

Ikaw, magandang impluwensiya ka ba sa iba?